แผนที่ร้าน

 

สาขา1 resize

สาขา 1 เยื้องวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

เลขที่ 84/37-38 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-821909 โทรสาร 043-816939


สาขา 2 3 resize

สาขา 2 ข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง)

เลขที่ 139 หมู่ 15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-816939 โทรสาร 043-816939