Calcenter3

หจก.แอสไซน์คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ ::: เลขที่ 139 หมู่ 15 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 089-8627565 , 043-816939 :: ขาย-ซ่อม PC,Notebook :: ซ่อมเร็ว ซ่อมชัวร์ ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว :: ศุนย์รวมกล้องวงจรปิด ระบบความปลอดภัย จำหน่าย ปลีก - ส่ง

ประวัติความเป็นมาDSCF2599

ปี2550

ร้านแอดไซน์คอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 14

ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย ซ่อม เดินระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

DSCF7591 resize

ปี2552


ต่อมาได้ย้ายกิจการมาตั้งที่ เลขที่ 84/37 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีหน่วยงานราชการ หลายหน่วยงาน เอื้อต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับอยู่ใกล้ตัวเมืองจึงทำให้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งร้านแอดไซน์คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มเติมในส่วน จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวรจรปิด ระบบอินเตอร์เน็ตหอพัก รวมทั้งถ่ายภาพวีดีโองานพิธีต่างๆ กลุ่มลูกค้ามีทั้งนักเรียนนักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป


558

ปี2556


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมี 2 คน คือ
นายอภิชาต เจริญพันธ์ จำนวน 700,000 บาท
นางสาวสุภาภรณ์ อภิรมยานนท์ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “ความถูกต้อง รวดเร็ว ซื่อสัตย์”การดำเนินธุรกิจ มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีฐานลูกค้าหน่วยงานราชการ และเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มากกว่า 100 หน่วยงาน


สาขา 2 3 resize

ปี2559

วันที่ 4 มกราคม 2559 ได้เปิดที่ทำการแห่งใหม่ ณ.อาคาร เลขที่ 139 ม.15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
โดยเป็น Show Room เกี่ยวกับงานระบบ กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จุดเด่นของธุรกิจ
เนื่องจากคุณอภิชาต เจริญพันธ์ หุ้นส่วนมีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่อง เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ และมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าคอดส์ฝึกอบรม จากบริษัทผู้ผลิตและ ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทไอทีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งเป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจมีการเติบโต และไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายการประกอบธุรกิจ การฝึกฝนให้มีความชำนาญ ซึ่งทำให้ช่างเทคนิคมีอยู่มีความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีพนักงานประกอบด้วยช่างเทคนิคจำนวน 7 อัตรา ที่พร้อมให้บริการ ประกอบกับเน้นเรื่องการบริการหลังการขายและเนื่องจากการทำธุรกิจยึดหลัก “ความถูกต้อง รวดเร็ว ซื่อสัตย์” ทำให้ธุรกิจมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0500212
Your IP: 100.28.2.72
20-06-2024 19:12

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์